Ανιχνευτής ορατού καπνού (BS-655)
Διαστάσεις ανιχνευτή ορατού καπνού (BS-655)
Ανιχνευτής καπνού – θερμότητας (BS-657)
Διαστάσεις ανιχνευτή καπνού – θερμότητας (BS-657)
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (BS-660)
Διαστάσεις θερμοδιαφορικού ανιχνευτή (BS-660)
Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (IP 65) (BS-661)
Διαστάσεις θερμοδιαφορικού ανιχνευτή (BS-661)
Ανιχνευτής θερμικού ορίου 65 C (BS-668)
anixneftis-thermikos-bs-668-b
Κεφαλή ανίχνευσης και 4 καθρέφτες
Κεφαλή ανίχνευσης και 4 καθρέφτες
Ανιχνευτής καπνού δέσμης 10 – 100m με καθρέφτη
Διαστάσεις ανιχνευτή καπνού δέσμης 10 – 100m
Ανιχνευτής καπνού δέσμης 5 – 50m με καθρέφτη
Διαστάσεις ανιχνευτή καπνού δέσμης 5 – 50m με καθρέφτη
Ανιχνευτής καπνού δέσμης 5 -120m
Page 1 of 2