Πίνακας επαναλήπτη για BSR-2xxx
Διαστάσεις πίνακα επαναλήπτη για BSR-2xxx