Κλείστρο ξηράς σκόνης, αφρού, Wet chemical, νερού 6-12Kg/6-9Lt
Κλείστρο ξηράς σκόνης, αφρού, νερού 6-12Kg/6-9Lt
Κλείστρο ξηράς σκόνης, αφρού, Wet chemical, νερού 3Kg/3Lt
Κλείστρο ξηράς σκόνης, αφρού, Wet chemical, νερού 1-2Kg/1-2Lt
Κλείστρο ξηράς σκόνης, αφρού, νερού 1-3Kg/1-3Lt
Κλείστρο ξηράς σκόνης, αφρού 6-12Kg/6-9Lt
Κλείστρο ξηράς σκόνης, αφρού, νερού (εσωτερικό φιαλίδιο)
Κλείστρο ξηράς σκόνης (εσωτερικό φιαλίδιο) 6Kg, 9Kg
Κλείστρο αφρού (εσωτερικό φιαλίδιο) 6Lt, 9Lt
Κλείστρο ABF-Wet Chemical (εσωτερικό φιαλίδιο) 6Lt, 9Lt
Κλείστρο ανοξείδωτο 3Kg, 9Kg, 12Kg / 3Lt, 6Lt, 9Lt
Κλείστρο ανοξείδωτο 1Kg, 2Kg / 1Lt, 2Lt
Κλείστρο τροχήλατου πυροσβεστήρα (in 2
Κλείστρο τροχήλατου πυροσβεστήρα (in 1
Ανταλλακτική λαβή κλείστρου τροχήλατου πυροσβεστήρα
Κλείστρο συστήματος κατάσβεσης 6-12Kg/6-16Lt
Κλείστρο συστήματος κατάσβεσης 25Kg, 50Kg / 17-35Lt
Κλείστρο συστήματος κατάσβεσης ξηράς σκόνης με διπλή έξοδο
Ανταλλακτική κάψουλα κλείστρου PYR-426
Κλείστρο CO2 (έξοδος εμπρός)
Κλείστρο CO2 (έξοδος στο πλάι)
Κλείστρο CO2 τύπου δικλείδας (είσοδος 1
Κλείστρο CO2 τύπου δικλείδας (εισόδος 19,2 x 14mm)
Κλείστρο CO2 τύπου στρόφιγγας (εισόδος 19,2 x 14mm)
Page 1 of 2