Φιάλη πιλότος υψηλής πίεσης 2Kg CO2 (3Lt)
Φιάλη υψηλής πίεσης 12Kg CO2 (16Lt)
Φιάλη υψηλής πίεσης 25-30Kg CO2 (40Lt)
Φιάλη υψηλής πίεσης 35Kg CO2 (50Lt)
Φιάλη υψηλής πίεσης 45Kg CO2 (67,5Lt)
Φιάλη υψηλής πίεσης 50Kg CO2 (67,5Lt)
Φιάλη υψηλής πίεσης 50Kg CO2 (75Lt)
Φιάλη υψηλής πίεσης 60Kg CO2 (80Lt)
Προστατευτικό καπάκι κλείστρου φιάλης αερίων, μεταλλικό
Λαβή μεταφοράς - προστασίας
Προστατευτικό κάλυμμα κλείστρου πυροσβεστήρα CO2 2Kg
Προστατευτικό κάλυμμα κλείστρου πυροσβεστήρα CO2 5Kg
Page 1 of 2