Αναπνευστική συσκευή πυροσβέστη (KX15-510-BA630)
Τσάντα μεταφοράς
Φιάλη πεπιεσμένου αέρα για τη συσκευή (BA630-CYL)
Μάσκα ολόκληρου προσώπου (BA630-MASK)
Βαλβίδα εκπνοής και εξάρτημα συνεχούς ροής αέρα (BA630-LVD)
Σωλήνας υψηλής πίεσης, μανόμετρο και σύστημα συναγερμού (BA630-TMD)
Βαλβίδα μείωσης της πίεσης και βαλβίδα ασφαλείας (BA630-RSV)
Ανταλλακτικός σωλήνας υψηλής πίεσης
Κλείστρο φιάλης
Αναπνευστική συσκευή πυροσβέστη (MBK10-BA600-COMPOSITE)
Τσάντα μεταφοράς
Φιάλη πεπιεσμένου αέρα (BA600-COMPOSITE-CYL)
Διπλή αναπνευστική συσκευή πυροσβέστη (MBK10-BA600)
Χαρακτηριστικά
Αναπνευστική συσκευή διαφυγής 15 λεπτών
Κουκούλα αναπνευστικής συσκευής διαφυγής
Θήκη αναπνευστικής συσκευής διαφυγής
Θήκη πλαστική αναπνευστικής συσκευής διαφυγής
Πυροσβεστήρας πλάτης – Backpack
Πυρίμαχη στολή πυροσβέστη πιστοποιημένη κατά MED
Μπότες στολής
Πυρίμαχη στολή πυροσβέστη πιστοποιημένη κατά SOLAS
Μπότες στολής
Ζώνη πυροσβέστη
Τσεκούρι πυροσβέστη
Πυρίμαχο σχοινί διάσωσης
Φακός πυροσβέστη
Πυρίμαχα γάντια
Πυρίμαχο κάλυμμα μποτών (γκέτες)