Φραγμός ήχου – καπνού
Λάστιχο στεγανοποίησης πόρτας
3,08 €
Θερμοδιογκούμενο λάστιχο
6,72 €
Κλειδαριά για μονόφυλλη πόρτα
11,48 €
Κύλινδρος με τρία κλειδιά
12,38 €
Πόμολο μονόφυλλης πόρτας
15,91 €
Πόμολο δίφυλλης πόρτας
18,20 €
Τυφλό πόμολο μονόφυλλης και δίφυλλης πόρτας
21,20 €
Κλειδαριά δίφυλλης πόρτας
27,57 €
Κλειδαριά για μπάρα πανικού μονόφυλλης πόρτας
29,86 €
Κλειδαριά για Μπάρα Πανικού Δίφυλλης Πόρτας
38,17 €
Ηλεκτρομαγνήτης Τοίχου
Ηλεκτρομαγνήτης Τοίχου
73,33 €
Μηχανισμός επαναφοράς
Μηχανισμός επαναφοράς
106,02 €
Μπάρα Πανικού για Δευτερεύον Φύλλο Δίφυλλης Πόρτας
106,02 €
Μπάρα πανικού για μονόφυλλη πόρτα - κύριο φύλλο δίφυλλης
116,62 €
Μπάρα πανικού για μονόφυλλη – δίφυλλη πόρτα τύπου slash
141,36 €
Μπάρα πανικού για δευτερεύον φύλλο δίφυλλης πόρτας τύπου slash
155,50 €
Ηλεκτρομαγνήτης Δαπέδου
Ηλεκτρομαγνήτης Δαπέδου
199,68 €