Πυροσβεστικός αφρός AFFF 3% - Δοχείο 200Lt
4,15 €
Πυροσβεστικός αφρός AFFF 3% - Δοχείο 25Lt
4,77 €