Στεγανό μπουτόν κατάσβεσης, IP65 (BS-533/WP)
Διαστάσεις Στεγανού μπουτόν κατάσβεσης (BS-533/WP)
Στεγανό μπουτόν κατάσβεσης, IP65 (BS-533/WP)
Διαστάσεις Στεγανού μπουτόν κατάσβεσης (BS-533/WP)
Μπουτόν κατάσβεσης με κλειδί ακύρωσης (BS-534)
Διαστάσεις μπουτόν κατάσβεσης με κλειδί ακύρωσης (BS-534)
Μπουτόν με κλειδί test reset (BS-536)
Διαστάσεις μπουτόν με κλειδί test reset (BS-536)
Μπουτόν πυρασφάλειας (IP64) (BS-536/WP)
Διαστάσεις μπουτόν πυρασφάλειας (BS-536/WP)
Μπουτόν πυρασφαλείας (BSR-5036/A)
Διαστάσεις μπουτόν πυρασφαλείας (BSR-5036/A)