φωτογραφία πυροσβεστήρα 2,5lb ξηράς σκόνης
φωτογραφία πυροσβεστήρα 5lb ξηράς σκόνης
φωτογραφία πυροσβεστήρα 10lb ξηράς σκόνης
φωτογραφία πυροσβεστήρα 20lb ξηράς σκόνης