Πυροσβεστικός αφρός AFFF 716 6% - Δοχείο 25Lt
Πυροσβεστικός αφρός AFFF 716 6% - Δοχείο 200Lt
Πυροσβεστικός αφρός AFFF 916 6% - Δοχείο 25Lt
Πυροσβεστικός αφρός AFFF 916 6% - Δοχείο 200Lt