Πυρίμαχη κουβέρτα 0,90 x 0,90m λευκή, σε μαλακή θήκη
5,91 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 0,90 x 0,90m λευκή, σε σκληρή θήκη
6,99 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,00 x 1,50m λευκή, σε μαλακή θήκη
8,43 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,00 x 1,00m, πιστοποιημένη EN1869
8,61 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,20 x 1,20m λευκή, σε σκληρή θήκη
9,87 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,20 x 1,20m, πιστοποιημένη EN1869
11,12 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,00 x 1,50m, πιστοποιημένη EN1869
11,30 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,50 x 1,50m λευκή, σε μαλακή θήκη
12,55 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,20 x 1,80m, πιστοποιημένη EN1869
15,96 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,50 x 1,50m, πιστοποιημένη EN1869
16,50 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,10 x 1,10m, πιστοποιημένη BSI EN1869
19,08 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,20 x 1,20m, πιστοποιημένη BSI EN1869
21,20 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,20 x 1,80m, πιστοποιημένη BSI EN1869
30,05 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 0,90 x 0,90m σε κυλινδρική θήκη
43,04 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,20 x 1,80m σε κυλινδρική θήκη – ΕΝ1869
55,60 €
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,80 x 1,80m σε κυλινδρική θήκη – ΕΝ1869
75,33 €