Πυροσβεστικός αφρός AFFF 3% - Δοχείο 200Lt
Πυροσβεστικός αφρός AFFF 3% - Δοχείο 25Lt