Πυρίμαχες κουβέρτες

Πυρίμαχη κουβέρτα 0,90 x 0,90m σε κυλινδρική θήκη
Πυρίμαχη κουβέρτα 0,90 x 0,90m λευκή, σε μαλακή θήκη
Πυρίμαχη κουβέρτα 0,90 x 0,90m λευκή, σε σκληρή θήκη
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,00 x 1,50m λευκή, σε μαλακή θήκη
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,20 x 1,20m λευκή, σε σκληρή θήκη
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,50 x 1,50m λευκή, σε μαλακή θήκη
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,20 x 1,80m σε κυλινδρική θήκη – ΕΝ1869
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,80 x 1,80m σε κυλινδρική θήκη – ΕΝ1869
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,00 x 1,00m, πιστοποιημένη EN1869
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,00 x 1,50m, πιστοποιημένη EN1869
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,20 x 1,20m, πιστοποιημένη EN1869
Πυρίμαχη κουβέρτα 1,20 x 1,80m, πιστοποιημένη EN1869
Σελίδα 1 από 2