Πίνακες Ελέγχου Πυρανίχνευσης

Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 2 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1632
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 4 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1634
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 6 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1636
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 6 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-636
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 8 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1638
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 12 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1642
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 16 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1646
Πίνακας Πυρανίχνευσης Διευθυνσιοδοτούμενος 2 βρόγχων/96 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-2104
Πίνακας Πυρανίχνευσης Διευθυνσιοδοτούμενος 4 βρόγχων/96 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-2114
Πίνακας Κατάσβεσης μίας εντολής 4 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-627
Πίνακας επαναλήπτη για BSR-2xxx
Διαστάσεις πίνακα επαναλήπτη για BSR-2xxx