Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 2 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1632
132,90 €
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 4 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1634
161,98 €
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 6 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1636
207,68 €
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 6 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-636
224,28 €
Πίνακας επαναλήπτη για BSR-2xxx
Διαστάσεις πίνακα επαναλήπτη για BSR-2xxx
278,48 €
Πίνακας Κατάσβεσης μίας εντολής 4 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-627
373,81 €
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 8 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1638
394,58 €
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 12 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1642
427,80 €
Πίνακας Πυρανίχνευσης Συμβατικός 16 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-1646
461,03 €
Πίνακας Πυρανίχνευσης Διευθυνσιοδοτούμενος 2 βρόγχων/96 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-2104
1522,91 €
Πίνακας Πυρανίχνευσης Διευθυνσιοδοτούμενος 4 βρόγχων/96 ζωνών
Διαστάσεις πίνακα BS-2114
2076,69 €