Τα μπουτόν πυρασφάλειας ενεργοποιούν το σύστημα πυρανίχνευσης χειροκίνητα. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης σε συνεργασία με τους ανιχνευτές. Η λειτουργία τους είναι πολύ απλή. Αρκεί να πιέσετε το διαφανές προστατευτικό κάλυμμα και το μπουτόν ενεργοποιεί το σύστημα πυρανίχνευσης. Στην περίπτωση αυτή το προστατευτικό κάλυμμα δεν σπάει αλλά μπορείτε να το επαναφέρετε στην αρχική του θέση με το πλαστικό κλειδί. Έτσι μπορείτε να κάνετε τη δοκιμή του μπουτόν για τη σωστή λειτουργία του χωρίς να καταστρέφεται το τζάμι του σε κάθε έλεγχο και συντήρηση του συστήματος. Χρησιμοποιείται αφού έχει αρχίσει η πυρκαγιά ώστε να ενημερωθούν όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο. Σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης τοποθετείται απαραίτητα ένα δίπλα στον πίνακα ελέγχου και τα υπόλοιπα κυρίως σε διαδρόμους και κοντά στις εξόδους του καλυπτόμενου χώρου σε ευδιάκριτα σημεία περίπου 1,4 μέτρο από το έδαφος.

Μπουτόν Πυρασφάλειας

Στεγανό μπουτόν κατάσβεσης, IP65 (BS-533/WP)
Διαστάσεις Στεγανού μπουτόν κατάσβεσης (BS-533/WP)
Στεγανό μπουτόν κατάσβεσης, IP65 (BS-533/WP)
Διαστάσεις Στεγανού μπουτόν κατάσβεσης (BS-533/WP)
Μπουτόν κατάσβεσης με κλειδί ακύρωσης (BS-534)
Διαστάσεις μπουτόν κατάσβεσης με κλειδί ακύρωσης (BS-534)
Μπουτόν με κλειδί test reset (BS-536)
Διαστάσεις μπουτόν με κλειδί test reset (BS-536)
Μπουτόν πυρασφάλειας (IP64) (BS-536/WP)
Διαστάσεις μπουτόν πυρασφάλειας (BS-536/WP)
Μπουτόν πυρασφαλείας (BSR-5036/A)
Διαστάσεις μπουτόν πυρασφαλείας (BSR-5036/A)
Μπουτόν πυρασφαλείας (IP 64) (BSR-5036/A/WP)
Διαστάσεις μπουτόν πυρασφαλείας (BSR-5036/A/WP)