Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης

 

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται συντήρηση.

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης (ανεξαρτήτως κιλών) είναι απαραίτητο να γίνεται κάθε χρόνο σύμφωνα με την υπ αρ. 17230/671/2005 Κ.Υ.Α, καθώς η σκόνη που περιέχει ο πυροσβεστήρας κατά την διάρκεια των 12 μηνών είναι πιθανό να σκληρύνει και να δημιουργήσει σβόλους. Εάν δεν γίνει η συντήρηση που προβλέπεται από τον νόμο και η σκόνη παραμείνει σε αυτήν την κατάσταση, τότε υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μην εξαχθεί σωστά το υλικό του πυροσβεστήρα στην περίπτωση προσπάθειας κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Εικόνα από συντήρηση πυροσβεστήρα
Πυροσβεστήρας με λυμένο κλείστρο

Ακολουθώντας τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την συντήρηση, την αναγόμωση και τον έλεγχο πυροσβεστήρων (και όχι μόνο) και λειτουργώντας με γνώμονα την από 01-01-2005 νέα Κοινή Υπουργική 618/43 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 141373/05, σας γνωρίζουμε ότι για να είναι κατάλληλος προς χρήση ένας πυροσβεστήρας χαμηλής πίεσης θα πρέπει:

να μην έχουν περάσει 20 χρόνια από το έτος κατασκευής του,
η υλική κατάσταση του κελύφους να είναι άριστη (χωρίς διάβρωση, διαστρωμάτωση κτλ) και
η ανάγλυφη σήμανση της φιάλης, με βάση το άρθρο 7 του Προτύπου ΕΝ-3 Μέρος 3, να περιλαμβάνει: το όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας, τον αριθμό σειράς, το έτος κατασκευής και την πίεση δοκιμής.

Πώς γίνεται η συντήρηση.

Η σωστή συντήρηση του πυροσβεστήρα γίνεται ως εξής:

  • Πρώτα ελέγχεται το δοχείο του πυροσβεστήρα εξωτερικά για τυχόν διαβρώσεις ή χτυπήματα που μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση του υλικού στο εσωτερικό της μπουκάλας.
  • Το επόμενο βήμα είναι η αποσυμπίεση του πυροσβεστήρα με την χρήση του κατάλληλου εργαλείου.
  • Ύστερα ανοίγεται και αφαιρείται το κλείστρο του πυροσβεστήρα με μεγάλη προσοχή.
  • Αφού πλέον έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό του πυροσβεστήρα, ελέγχουμε με την βοήθεια ειδικού φακού την κατάσταση της σκόνης.
  • Αφού ελέγξουμε το εσωτερικό του πυροσβεστήρα χρησιμοποιούμε το ειδικό μηχάνημα για να ανακατέψουμε και να «αφρατέψουμε» την σκόνη ώστε να μπορέσει να εξαχθεί σωστά περνώντας μέσα από το στόμιο του πυροσβεστήρα χωρίς προβλήματα. Εάν υπάρχουν σβόλοι και πετρωμένα σημεία στην σκόνη, επιμένουμε με το μηχάνημα μέχρι να επανέλθει το υλικό στην επιθυμητή κατάσταση.
  • Αφού τελειώσουμε την εργασία στο εσωτερικό του δοχείου, αλλάζουμε το λαστιχάκι που εφαρμόζει στην βάση του κλείστρου στην μούφα του πυροσβεστήρα.
  • Ελέγχουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα έμβολα του κλείστρου και τα καθαρίζουμε από την σκόνη.
  • Πριν κλείσουμε τον πυροσβεστήρα δεν ξεχνάμε να τοποθετήσουμε στο στόμιο του δοχείου τον δακτύλιο που προβλέπει το υπουργείο και υποδεικνύει πως ο πυροσβεστήρας έχει συντηρηθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Ο δακτύλιος αυτός αλλάζει χρώμα κάθε χρόνο ώστε να είναι εύκολο να ελεγχθεί εάν ο πυροσβεστήρας έχει συντηρηθεί ή όχι κάθε χρόνο.
  • Επαναφέρουμε την συμπίεση στον πυροσβεστήρα και συμβουλευόμαστε το μανόμετρο που υπάρχει στην βάση του κλείστρου για την σωστή συμπίεση του υλικού στο εσωτερικό του πυροσβεστήρα.
  • Τέλος, σημειώνουμε στην ετικέτα του πυροσβεστήρα την ημερομηνία συντήρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία συντήρησης για το επόμενο έτος.

Να σημειωθεί πως οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης μπορούν να συντηρηθούν για 10 συναπτά έτη, ενώ μετά το πέρας αυτού του διαστήματος επιβάλλεται υδραυλική δοκιμή του δοχείου του πυροσβεστήρα και αλλαγή της σκόνης στο εσωτερικό του.

Το παρόν άρθρο είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει να εκληφθεί σε καμία περίπτωση ως παρότρυνση ή συμβουλή προς δοκιμή ή εξάσκηση όλων των παραπάνω. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη προσπάθεια συντήρησης ή άλλης επέμβασης στους πυροσβεστήρες, πέρα από την προοριζόμενη χρήση τους, από μη πιστοποιημένους τεχνικούς εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλειά τους.