Πυροσβεστικό υλικό ABF – Δοχείο 20Kg
Πυροσβεστικό υλικό ABF – Δοχείο 200Kg