Πυροσβεστικός αφρός 1,5%

Πυροσβεστικός αφρός 1,5% - Δοχείο 20Kg
Πυροσβεστικός αφρός 1,5% - Δοχείο 200Kg
Ανταλλακτικό φιαλίδιο αφρού