Ανταλλακτικό φιαλίδιο αφρού
8,66 €
Πυροσβεστικός αφρός 1,5% - Δοχείο 20Kg
48,60 €
Πυροσβεστικός αφρός 1,5% - Δοχείο 200Kg
48,60 €