Πυροσβεστική σκόνη

Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης ABC 40%, χαρτοκιβώτιο 6Kg
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης ABC 40%, σάκος 25Kg
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης ABC 40%, σάκος 1000Kg
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης ABC 40%, χαρτοκιβώτιο 25Kg
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης ABC 85%, χαρτοκιβώτιο 25Kg
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης τύπου D 25Kg
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης BCE 20%, χαρτοκιβώτιο 25Kg
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης BC 90%, σάκο 25Kg