Η εταιρία ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. κατόπιν πολύμηνων συστηματικών ομαδικών προσπαθειών προέβει στον σχεδιασμό τριών (3) διαφορετικών Μονίμων Συστημάτων Τοπικής Εφαρμογής Κατάσβεσης Μαγειρείων, ούτως ώστε ο τελικός χρήστης (ιδιοκτήτης του μαγειρείου) να έχει δυνατότητα επιλογής του συστήματος το οποίο αποτελεί την ιδανική λύση για τον χώρο εργασίας του. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι και τα δυο (2) συστήματα είναι αποδεκτά από τα Γραφεία Πυρασφάλειας σε όλους τους νομούς ανά την Ελληνική Επικράτεια και χρησιμοποιούν το εγκεκριμένο από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος κατασβεστικό υλικό «F-Class Solution».

Wet Chemical

φωτογραφία συστήματος κατάσβεσης Zeus
φωτογραφία συστήματος κατάσβεσης F-CLASS / Wet Chemical CE (B)
Σύστημα Κατάσβεσης F-CLASS / Wet Chemical NFPA17A