x 

Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης CO2

Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης CO2
SKU προϊόντος:  PYR-1005

Το Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης CO2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χώρους με ευπαθείς ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, πίνακες ή χειρόγραφα, αποθήκες εύφλεκτων υγρών, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους και κλιβάνους.

Επειδή προκαλεί ασφυξία αντενδεικνύεται η χρήση του σε χώρους που υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα.

Η τιμή ισχύει μόνο για online ή τηλεφωνικές παραγγελίες.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι άχρωμο, άγευστο, άοσμο και αδρανές αέριο. Κατά τη χρήση του δεν γίνεται καμία καταστροφή (σε αντίθεση με το νερό ή την ξηρά σκόνη, όπου σε πολλές περιπτώσεις η χρήση τους προκαλεί φθορές), είναι ακίνδυνο για τα περισσότερα υλικά και δεν μολύνει τα τρόφιμα, δεν είναι διαβρωτικό και είναι δυσαγώγιμο.
Μετά την πυρόσβεση εξατμίζεται ολοκληρωτικά και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Η τρισδιάστατη δράση του Διοξειδίου του Άνθρακα σημαίνει ότι μπορεί να καταπολεμήσει πυρκαγιές, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Η γρήγορη κίνηση του δίνει τη δυνατότητα να διεισδύει σε οποιοδήποτε εμπόδιο διαμέσου κάποιου ανοίγματος και να φτάνει σε μη προσπελάσιμα και κρυφά σημεία.

To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι ένα σταθερό εμπορικό προϊόν με πολλές άλλες χρήσεις και είναι διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα και ο αυτόματος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μηχανικά και πνευματικά ή ηλεκτρονικά ή από τον συνδυασμό αυτών σε συνάρτηση με τις οποιεσδήποτε συνθήκες. Το Διοξείδιο του Άνθρακα αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου σε χαλύβδινες φιάλες. Η πίεση μεταβάλλεται με την θερμοκρασία και στους 210C είναι περίπου 59 bar. Mπορεί να κατασκευαστεί πολλαπλή συστοιχία φιαλών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συστήματα ενός ή πολλαπλών κυλίνδρων εφαρμόζονται ανάλογα με τον όγκο των υπό προστασία χώρων. Σε ένα σύστημα πολλαπλών κυλίνδρων, η φιάλη "Πιλότου" χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των κυλίνδρων του συστήματος. Η φιάλη "Πιλότου" ενεργοποιείται αυτόματα με τη χρήση πυροκροτητή ο οποίος πυροδοτείται από τον πίνακα πυρανίχνευσης - κατάσβεσης του συστήματος. Ο πίνακας δέχεται εντολή από σύστημα ανίχνευσης αποτελούμενο από ζεύγη ανιχνευτών θερμότητας και ανιχνευτών καπνού. Χειροκίνητα ενεργοποιείται είτε ωθώντας το έμβολο του κλείστρου είτε από απομακρυσμένο κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης. Το κλείστρο της φιάλης "πιλότου" συνδέεται μέσω εύκαμπτου EPDM σωλήνα υψηλής πίεσης με το κλείστρο του 1ου κυλίνδρου του συστήματος. Επί της ουσίας, όταν ενεργοποιείται η φιάλη "πιλότος" το προωθητικό αέριο ενεργοποιεί πνευματικά τα κλείστρα των κυρίων φιαλών διοξειδίου του συστήματος. (τα κλείστρα των κυρίων φιαλών του συστήματος συνδέονται με εύκαμπτων EPDM σωλήνων υψηλής πίεσης.) Μόλις ενεργοποιηθούν οι κύριες φιάλες του συστήματος το κατασβεστικό υλικό προωθείται μέσω εύκαμπτων EPDM σωλήνων υψηλής πίεσης στον συλλέκτη του συστήματος από όπου οδηγείται σε εκτοξευτήρες ολίκης κατάκλισης ή τοπικής εφαρμογής.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  Κύλινδροι
 • Πιστοποιημένοι κύλιδροι διοξειδίου του άνθρακα 16Lt(12Kg), 40Lt(30Kg), 50Lt(35Kg), 67.5Lt(45Kg), 67.5Lt(50Kg), 80Lt(60Kg) με κλείστρο αυτόματης, χειροκίνητης ή πνευματικής ενεργοποίησης, δίσκο προστασίας και βάσεις βαρέως τύπου.
 • Πιστοποιημένη φιάλη "πιλότου" 3Lt (2Kg) με κλείστρο αυτόματης, χειροκίνητης ή πνευματικής ενεργοποίησης και βάση βαρέως τύπου.
  Εξαρτήματα Συλλέκτη
 • Σωλήνα συλλέκτη διατομής από 1 ¼'' έως 3''
 • Ταφ συλλέκτη διατομής από 1 ¼'' έως 3''
 • Τάπα συλλέκτη μεγέθους από 1 ¼'' έως 3''
 • Συστολή συλλέκτη διατομής από ¼'' => ¾'', 2'' => 1'', 2 ½'' => 1 ½'', 3'' => 2''
 • Ανεπίστροφη βαλβίδα ¾''
  Εύκαμπτοι Σωλήνες EPDM
 • Εύκαμπτος σωλήνας EPDM υψηλής πίεσης σύνδεσης φιάλης "πιλότου" με το κλείστρο του πρώτου κυλίνδρου συστήματος πολλαπλών κυλίνδρων
 • Εύκαμπτος σωλήνας EPDM υψηλής πίεσης σύνδεσης κυλίνδρων συστήματος πολλαπλών κυλίνδρων
 • Εύκαμπτος σωλήνας EPDM υψηλής πίεσης σύνδεσης κυλίνδρων συστήματος με ανεπίστροδη βαλβίδα συλλέκτη
 • Εύκαμπτος σωλήνας EPDM υψηλής πίεσης σύνδεσης κυλίνδρου συστήματος ενός κυλίνδρου με δίκτυο εκτοξευτήρων
  Λοιπά Εξαρτήματα
 • Μαστός (⅜'' - ⅜'' - γιατη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων EPDM στα κλείστρα των κυλίνδρων του συστήματος
 • Τάπα ⅜'' για σφράγιση εξόδου του κλείστρου της φιάλης "πιλότου" και του τελευταίου κυλίνδρου του συστήματος
 • Εκτοξευτήρες τοπικής εφαρμογής
 • Εκτοξευτήρες ολικής κατάκλισης
  Πυρανίχνευση
 • Πιστοποιημένος πίνακας τεσσάρων ζωνών
 • Οπτικοακουστική σειρήνα
 • Κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος
 • Κομβίο ακύρωσης κατάσβεσης
 • Ανιχνευτές θερμότητας (θερμικού ορίου ή θερμοδιαφορικούς)
 • Ανιχνευτές καπνού
 • Πινακίδα STOP GAS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ISO 9809 - 1 ΕΝ 1964 - 1, π 99/36/ΕC
CE ΦΙΑΛΗΣ ΠΙΛΟΤΟΥ 97/23/ΕC (TUV)
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΥΛΛ ΕΚΤΗ ΣΤΑ 300 bar ΑΠΟ ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
CE ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ (BV) CE 0062

Χρήσιμα έγγραφα

Τεχνικό Εγχειρίδιο

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.

Επικοινωνία

PYRELLAS – ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Αθηνών 12 και Πλαταιών
Τ.Κ. 185 40, Πειραιάς
Ελλάδα

210 4220329
210 4125154
pyrellas@gmail.com

Πιστοποιήσεις

πιστοποιήσεις