Στεγανή φαροσειρήνα, IP65 (BS-531/1/WP)
Διαστάσεις στεγανής φαροσειρήνας (BS-531/1/WP)
22,63 €
Στεγανή φαροσειρήνα, IP65 (BS-531/1/WP)
Διαστάσεις στεγανής φαροσειρήνας (BS-531/1/WP)
23,49 €
Στεγανή φαροσειρήνα, IP65 (BS-531/1/WP)
Διαστάσεις στεγανής φαροσειρήνας (BS-531/1/WP)
33,07 €
Στεγανή φαροσειρήνα, IP65 (BS-531/1/WP)
Διαστάσεις στεγανής φαροσειρήνας (BS-531/1/WP)
34,81 €
Στεγανή φαροσειρήνα, IP65 (BS-531/1/WP)
Διαστάσεις στεγανής φαροσειρήνας (BS-531/1/WP)
43,52 €
Φαροσειρήνα, 88dB, IP 42 (BSR-5032)
Διαστάσεις φαροσειρήνας 88dB (BSR-5032)
60,92 €
Επιτοίχια φαροσειρήνα 100dB
Διαστάσεις επιτοίχιας φαροσειρήνας 100dB
104,43 €