Πυροσβεστικοί σωλήνες

Προστατευτικό μανίκι 1
Προστατευτικό μανίκι 1 1/2
Προστατευτικό μανίκι 1 3/4
Προστατευτικό μανίκι 2''
Προστατευτικό μανίκι 2 1/2''
Προστατευτικό μανίκι 3''
Μέγγενη
Εξάρτημα δεσίματος
Πυροσβεστικός σωλήνας 1/2
Πυροσβεστικός σωλήνας 1 1/2
Πυροσβεστικός σωλήνας 1 1/2
Πυροσβεστικός σωλήνας 1 1/2
Πυροσβεστικός σωλήνας 1 3/4
Σελίδα 1 από 6