Μάσκες - Φίλτρα

Μάσκα μισού προσώπου λάστιχου με μονό φίλτρο
Φίλτρο απλό για μάσκα
Μάσκα μισού προσώπου λάστιχου με διπλό φίλτρο
Φίλτρο απλό για μάσκα
Μάσκα μισού προσώπου λάστιχου πιστοποιημένη
Μάσκα μισού προσώπου σιλικόνης πιστοποιημένη
Φίλτρο για οργανικά αέρια - ατμούς μασκών μισού προσώπου
Φίλτρο για σκόνη, υγρασία, καπνό, αεροζόλ μάσκας μισού προσώπου
Μάσκα ολοπρόσωπη λάστιχου πιστοποιημένη
Μάσκα ολοπρόσωπη σιλικόνης πιστοποιημένη
Φίλτρo για οργανικά αέρια και ατμούς για ολοπρόσωπες μάσκες
Φίλτρο για σκόνη, υγρασία, καπνό, αεροζόλ ολοπρόσωπης μάσκας