Μάσκα ολοπρόσωπη σιλικόνης πιστοποιημένη
Φίλτρο απλό για μάσκα
0,99 €
Φίλτρο απλό για μάσκα
1,17 €
Μάσκα μισού προσώπου λάστιχου με μονό φίλτρο
5,38 €
Μάσκα μισού προσώπου λάστιχου με διπλό φίλτρο
6,27 €
Φίλτρο για σκόνη, υγρασία, καπνό, αεροζόλ μάσκας μισού προσώπου
7,90 €
Φίλτρο για οργανικά αέρια - ατμούς μασκών μισού προσώπου
8,48 €
Φίλτρο για σκόνη, υγρασία, καπνό, αεροζόλ ολοπρόσωπης μάσκας
12,72 €
Φίλτρo για οργανικά αέρια και ατμούς για ολοπρόσωπες μάσκες
14,84 €
Μάσκα μισού προσώπου λάστιχου πιστοποιημένη
18,55 €
Μάσκα μισού προσώπου σιλικόνης πιστοποιημένη
26,00 €
Μάσκα ολοπρόσωπη λάστιχου πιστοποιημένη
106,02 €