Λάστιχα νερού

Λάστιχο νερού κόκκινο 1/2'', 15m
Λάστιχο νερού κόκκινο 1/2'', 20m
Λάστιχο νερού κόκκινο 3/4'', 15m
Λάστιχο νερού κόκκινο 3/4'', 20m
Λάστιχο νερού 3/4'' – 16 bar, για επιτοίχιες ανέμες
Λάστιχο νερού 1'' – 16 bar, για επιτοίχιες ανέμες