Αξίνα – κασμάς
Λοστός
Σκεπάρνι
Τσεκούρι
Πτυσσόμενο εργαλείο
Πτυσσόμενο εργαλείο
Φτυάρι ανοιχτό
Φτυάρι κλειστό
Φακός
Φτερό κατάσβεσης
Φτερό κατάσβεσης από καουτσούκ
Κράνος
Κάδος άμμου 10 λίτρων
Κάδος άμμου 50 λίτρων
Κάδος άμμου 100 λίτρων
Κάδος άμμου 150 λίτρων
Τροχήλατος κάδος άμμου 100 λίτρων