Οι πυροσβεστήρες Wet Chemical χρησιμοποιούνται για κατάσβεση στερεών (κατηγορία Α) και υγρών (κατηγορία Β) καύσιμων υλικών και είναι οι πιο κατάλληλοι για φωτιές της κατηγορίας F (μαγειρικά έλαια και λίπη) και για χώρους με μαγειρικές συσκευές, όπως εστιατόρια. Όλοι οι πυροσβεστήρες μας συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας της Ε.Ε.

Πυροσβεστήρες Wet Chemical

φωτογραφία Πυροσβεστήρα 6Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής Θέση για Πυροκροτητή
φωτογραφία Πυροσβεστήρας 10Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
Σελίδα 1 από 3