Οι πυροσβεστήρες Wet Chemical χρησιμοποιούνται για κατάσβεση στερεών (κατηγορία Α) και υγρών (κατηγορία Β) καύσιμων υλικών και είναι οι πιο κατάλληλοι για φωτιές της κατηγορίας F (μαγειρικά έλαια και λίπη) και για χώρους με μαγειρικές συσκευές, όπως εστιατόρια. Όλοι οι πυροσβεστήρες μας συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας της Ε.Ε.
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 2Lt ABF με Μεταλλική Βάση
52,13 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 6Lt ABF
107,79 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 6Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες
153,74 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 9Lt ABF
155,50 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 6Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής Θέση για Πυροκροτητή
185,54 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 9Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες
199,68 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 9Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής Θέση για Πυροκροτητή
229,71 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρας 10Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
291,56 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
344,57 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
355,17 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
367,54 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
378,14 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
388,74 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
401,12 €
Σελίδα 1 από 2