Η σειρά Πυροσβεστήρων BSI KITEMARK εγγυώνται υψηλή ποιότητα και απόδοση με την πιστοποίηση KITEMARK του διεθνώς βραβευμένου φορέα πιστοποίησης BSI Group.

Πυροσβεστήρες BSI KITEMARK SERIES

φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 1kg BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 2kg BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 6kg BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 6kg BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 6kg με εσωτερικό φιαλίδιο BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 6kg με εσωτερικό φιαλίδιο BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 9kg BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 9kg BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 12kg BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 12kg BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα αφρού 2Lt BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα αφρού 6Lt BSI KITEMARK
φωτογραφία βάσης φορητού πυροσβεστήρα αφρού 6Lt BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα αφρού 9Lt BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα αφρού 9Lt BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα νερού 9Lt BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα νερού 9Lt BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 2kg BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 2kg BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 2kg με αλουμινένιο δοχείο BSI KITEMARK
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα 2kg με αλουμινένιο δοχείο BSI KITEMARK
Σελίδα 1 από 2