Οι πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση υγρών καύσιμων υλικών (κατηγορία Β) και ηλεκτρικών πυρκαγιών ((κατηγορία Ε). Οι πυροσβεστήρες μας συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας της Ε.Ε.

Πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2)

Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 10Kg (2x5) CO2
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 2Kg CO2
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 10Κg CΟ2
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 2Kg CO2 Βαρέως Τύπου Χοάνη
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 30Κg CΟ2
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 2Kg CO2 EXCLUSIVE
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 45Kg CΟ2
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 5Kg CO2 EXCLUSIVE
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 5Kg CO2 TP 315bar
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 5Kg CO2
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 5Kg CO2 Αλουμινίου Ανοξείδωτο Κλείστρο