Οι πυροσβεστήρες Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση υγρών καύσιμων υλικών (κατηγορία Β) και ηλεκτρικών πυρκαγιών ((κατηγορία Ε). Οι πυροσβεστήρες μας συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας της Ε.Ε.
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 10Κg CΟ2
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 5Kg CO2 Αλουμινίου Ανοξείδωτο Κλείστρο
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 2Kg CO2 Βαρέως Τύπου Χοάνη
49,31 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 2Kg CO2
50,22 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 2Kg CO2 EXCLUSIVE
60,98 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 5Kg CO2
93,47 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 5Kg CO2 EXCLUSIVE
99,66 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 5Kg CO2 TP 315bar
101,43 €
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 10Kg (2x5) CO2
457,34 €
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 30Κg CΟ2
699,47 €
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 45Kg CΟ2
914,69 €