Οι πυροσβεστήρες αφρού χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση στερεών (κατηγορία Α) και υγρών (κατηγορία Β) καύσιμων υλικών. Αντίθετα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά σε περιοχές που υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Όλοι οι πυροσβεστήρες μας συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας της Ε.Ε.

Πυροσβεστήρες Αφρού

Φωτογραφία πυροσβεστήρα 6Lt Οικολογικού Αφρού με Μεταλλική Βάση
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 9Lt Οικολογικού Αφρού με Μεταλλική Βάση
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 1Lt αφρού με μεταλλική βάση
Φωτογραφία ανοξείδωτου τροχήλατου πυροσβεστήρα 25Lt αφρού Inox
Φωτογραφία τροχήλατης αφρογεννήτριας
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 1Lt αφρού Inox
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 25Lt αφρού
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 2Lt αφρού με μεταλλική βάση
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 50Lt αφρού
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 2Lt αφρού Inox
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 3Lt αφρού με μεταλλική βάση
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 100Lt αφρού
Σελίδα 1 από 2