Οι πυροσβεστήρες αφρού χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση στερεών (κατηγορία Α) και υγρών (κατηγορία Β) καύσιμων υλικών. Αντίθετα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοντά σε περιοχές που υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Όλοι οι πυροσβεστήρες μας συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας της Ε.Ε.
Φωτογραφία ανοξείδωτου τροχήλατου πυροσβεστήρα 25Lt αφρού Inox
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 1Lt αφρού Inox
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 1Lt αφρού με μεταλλική βάση
25,11 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 2Lt αφρού με μεταλλική βάση
32,29 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 3Lt αφρού με μεταλλική βάση
36,77 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 6Lt αφρού
48,94 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 6Lt Οικολογικού Αφρού με Μεταλλική Βάση
52,48 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 9Lt αφρού
64,15 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 2Lt αφρού Inox
67,26 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 9Lt Οικολογικού Αφρού με Μεταλλική Βάση
67,68 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 3Lt αφρού Inox
84,53 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 6Lt αφρού Inox
116,58 €
Φωτογραφία πυροσβεστήρα 9Lt αφρού Inox
125,55 €
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 25Lt αφρού
365,78 €
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 50Lt αφρού
441,75 €
Φωτογραφία τροχήλατου πυροσβεστήρα 100Lt αφρού
529,08 €
Φωτογραφία τροχήλατης αφρογεννήτριας
2331,56 €