Οι πυροσβεστήρες νερού χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση στερεών καύσιμων υλικών (κατηγορία Α), όπως ξύλο, χαρτί, υφάσματα. Αντίθετα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για φωτιές σε ηλεκτρικές συσκευές, υγρά και μέταλλα. Επίσης καλό είναι να αποφεύγεται σε φωτιές όπου υπάρχουν υπέρθερμα λάδια. Όλοι οι πυροσβεστήρες μας συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας της Ε.Ε.

Πυροσβεστήρες Νερού

φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα νερού 6lt
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα νερού 9lt