Ο πυροσβεστήρας είναι συσκευή ενεργητικής πυροπροστασίας που χρησιμοποιείται για την κατάσβεση πυρκαγιών περιορισμένης έκτασης. Η μεγάλη γκάμα των πυροσβεστήρων μας μπορεί να καλύψει κάθε σύγχρονη ανάγκη. Διαθέτουμε από φορητούς πυροσβεστήρες για το αυτοκίνητο, σκάφη και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων, πυροσβεστήρες οροφής για λεβητοστάσια, καυστήρες κ.λπ. αλλά και πιο εξειδικευμένους πυροσβεστήρες για εργοστάσια, τη ναυτιλία, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις καθώς και πυροσβεστήρες τοπικής εφαρμογής για χώρους εστίασης.