Δοχεία για πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, αφρού, νερού και ABF Wet chemical.
Για φιάλες πυροσβεστήρων Διοξειδίου CO2, δείτε την κατηγορία
Φιάλες υψηλής πίεσης.

Χρησιμοποιείστε τα φίλτρα στην αριστερή στήλη για να βρείτε πιο γρήγορα αυτό που σας ενδιαφέρει.

Δοχείο βάσεως νερού ABF 6lt
Δοχείο βάσεως νερού ABF 9lt
Δοχείο ανοξείδωτο 1 kg / 1lt
Δοχείο ανοξείδωτο 2 kg / 2lt
Δοχείο ανοξείδωτο 3 kg / 3lt
Δοχείο ανοξείδωτο 6 kg / 3lt
Δοχείο ανοξείδωτο 12kg / 9lt
Δοχείο ανοξείδωτο τοπικής εφαρμογής 25kg / 25lt
Βάση στήριξης
Δοχείο ανοξείδωτο τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης/αφρού/νερού 25kg/lt
Δοχείο ξηράς σκόνης 1kg
6,27 €
Δοχείο βάσεως νερού ABF 1lt
8,97 €
Δοχείο ξηράς σκόνης 2kg
9,15 €
Δοχείο ξηράς σκόνης 3kg
11,84 €
Δοχείο βάσεως νερού ABF 2lt
14,35 €
Δοχείο βάσεως νερού ABF 3lt
17,04 €
Δοχείο ξηράς σκόνης 6kg
18,12 €
Δοχείο ξηράς σκόνης 6kg (εσωτερικό φιαλίδιο)
20,62 €
Δοχείο ξηράς σκόνης 9kg
25,66 €
Δοχείο ξηράς σκόνης 9kg (εσωτερικό φιαλίδιο)
29,60 €
Δοχείο ξηράς σκόνης 12kg
30,49 €
Δοχείο πυροσβεστήρα οροφής ξηράς σκόνης 6kg
31,38 €
Δοχείο βάσεως νερού ABF 6lt (εσωτερικό φιαλίδιο)
33,72 €
Δοχείο βάσεως νερού ABF 6lt (εσ. φιαλίδιο, ορειχ. κλείστρο)
35,33 €
Δοχείο βάσεως νερού ABF 9lt (εσ. φιαλίδιο, ορειχ. κλείστρο)
44,84 €
Σελίδα 1 από 2