Δοχεία για πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, αφρού, νερού και ABF Wet chemical.
Για φιάλες πυροσβεστήρων Διοξειδίου CO2, δείτε την κατηγορία
Φιάλες υψηλής πίεσης.

Χρησιμοποιείστε τα φίλτρα στην αριστερή στήλη για να βρείτε πιο γρήγορα αυτό που σας ενδιαφέρει.

Δοχεία

Δοχείο ξηράς σκόνης 1kg
Δοχείο ξηράς σκόνης 2kg
Δοχείο ξηράς σκόνης 3kg
Δοχείο ξηράς σκόνης 6kg
Δοχείο ξηράς σκόνης 9kg
Δοχείο ξηράς σκόνης 12kg
Δοχείο ξηράς σκόνης 6kg (εσωτερικό φιαλίδιο)
Δοχείο ξηράς σκόνης 9kg (εσωτερικό φιαλίδιο)
Δοχείο βάσεως νερού ABF 1lt
Δοχείο βάσεως νερού ABF 2lt
Δοχείο βάσεως νερού ABF 3lt
Δοχείο βάσεως νερού ABF 6lt
Σελίδα 1 από 3