Πυροσβεστικός αφρός 1,5% - Δοχείο 200Kg
Πυροσβεστικός αφρός 1,5% - Δοχείο 20Kg
Ανταλλακτικό φιαλίδιο αφρού