Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης ABC 40%, χαρτοκιβώτιο 6Kg
5,12 €
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης ABC 40%, σάκος 25Kg
4,95 €
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης ABC 40%, σάκος 1000Kg
4,51 €
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης ABC 40%, χαρτοκιβώτιο 25Kg
4,95 €
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης ABC 85%, χαρτοκιβώτιο 25Kg
5,31 €
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης τύπου D 25Kg
6,89 €
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης BCE 20%, χαρτοκιβώτιο 25Kg
1,69 €
Συσκευασία πυροσβεστικής σκόνης BC 90%, σάκο 25Kg
5,39 €