Οι πυροσβεστήρες Wet Chemical χρησιμοποιούνται για κατάσβεση στερεών (κατηγορία Α) και υγρών (κατηγορία Β) καύσιμων υλικών και είναι οι πιο κατάλληλοι για φωτιές της κατηγορίας F (μαγειρικά έλαια και λίπη) και για χώρους με μαγειρικές συσκευές, όπως εστιατόρια. Όλοι οι πυροσβεστήρες μας συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας της Ε.Ε.

Πυροσβεστήρες Wet Chemical

φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 20Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
φωτογραφία βάσης
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 2Lt ABF με Μεταλλική Βάση
52,13 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 6Lt ABF
107,79 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 6Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες
153,74 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 9Lt ABF
155,50 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 6Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής Θέση για Πυροκροτητή
185,54 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 9Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής 2 Βάνες
199,68 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 9Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής Θέση για Πυροκροτητή
229,71 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρας 10Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής INOX
291,56 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
344,57 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
355,17 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
367,54 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
378,14 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
388,74 €
φωτογραφία Πυροσβεστήρα 16Lt F Class Τοπικής Εφαρμογής
401,12 €
Σελίδα 1 από 2