Οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης (καθ. ξηράς κόνεως) χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση στερεών, υγρών και αέριων καύσιμων υλικών. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ηλεκτρική τάση. Πάνω στους πυροσβεστήρες αναγράφεται η μέγιστη τάση όπου είναι ασφαλές να χρησιμοποιηθούν, π.χ. 1000 Volt. Όλοι οι πυροσβεστήρες μας είναι τωρινού έτους κατασκευής και συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης κατά EN3 σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας της Ε.Ε.

Πυροσβεστήρες Ξηράς Σκόνης

φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 1Kg
φωτογραφία λαβής φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 1Kg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 2Kg
φωτογραφία λαβής φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 2Kg
Φωτογραφία Φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης Exclusive με μεταλλική βάση 1kg
foritos-pyrosvestiras-ksiras-skonis-1kg-metalliki-vasi1.jpg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης με μεταλλική βάση 1kg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ABC85 1kg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ABC85 1kg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ABC85 1kg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 2kg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ABC85 2kg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης exclusive 3kg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης exclusive 3kg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ABC85 3kg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης golden 6kg
φωτογραφία φορητού πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 6kg
Σελίδα 1 από 4